אני מרגישה שהמודלינג שנתת לנו בקבוצה היה לעיתים שונה ממה שאני ציפיתי, אבל מאוד מאיר עיניים ומראה דרך נוספת שלוקחת בחשבון את החברתי, תרבותי, בינאישי-פסיכולוגי ובוחן את ההנחיה מכיוונים שונים ומעניינים

סיגל יקרה, לימודיי בקורס והעיבוד של התהליך האישי שלי, האירה נקודות משמעותיות עבורי כמנחת קבוצה.
מודעות למה מתעורר בי אל מול קבוצה והבנה של קיום נקודות עיוורון שלי הם קריטיים לתהליך זה. לצד הבנה של מה קורה לי אישית ביחס לקבוצה, כך שניהול הרגשות יהיה אולי מעט גמיש יותר וכן יתאפשר ביסוס קירבה נכון ומותאם יותר עם אחרים, חשוב לי מאוד להכיר ולהעמיק עוד בידע הקיים בתחום ושימוש בהם כעוגנים חשובים ומשמעותיים: סטינג, תוכן מול תהליך, כאן ועכשיו ותהליכי פיצול, השלכה ועוד הם רק חלק מאלו. אלו מאפשרים התבוננות בתהליכים הקבוצתיים של משתתפים בינם לבין עצמם ובינם לבין המנחה שהם קריטיים לקבוצה ולהתפתחות שלה ובכך לקדם את תחושת הלכידות,
פתרון קונפליקטים תוך שאני פועלת כמתווכת ולשם ניתוח אלמנטים מבניים בצורה גבוהה יותר. בעיניי, וכן כמשתקף מהקבוצה שלנו ומהספרות, המקום של המנחה ומה הוא/היא מביאים איתם הוא קריטי להחזקה מיטיבה של קבוצה. היכולת ליצור את המבנה המתאים ולכוון את הספינה תוך מקום להתרחשויות שקורות הוא משמעותי מאוד. אני מרגישה שהמודלינג שנתת לנו בקבוצה היה לעיתים שונה ממה שאני ציפיתי, אבל מאוד מאיר עיניים ומראה דרך נוספת שלוקחת בחשבון את החברתי, תרבותי, בינאישי-פסיכולוגי ובוחן את ההנחיה מכיוונים שונים ומעניינים- כיוונים שגם אני מאחלת לעצמי להרחיב כמנחה.

סמנתה כץ
הנחיית קבוצות
תואר שני תשפ"ב בר אילן

המלצות ועדויות נוספות

דילוג לתוכן