הוראה אקדמית

אוניברסיטת בר אילן

2010-

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

  • הנחיית תהליכים צוותים במסגרת ארגונית -סדנא שנתית כוללת תיאוריה ופרקטיקה- שנה שנייה תואר שני- חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
  • הנחיית קבוצות בפרספקטיבה של פסיכולוגיה חברתית- סדנא שנתית כוללת תיאוריה ופרקטיקה.- שנה שנייה תואר שני- חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

 

2011- 

אוניברסיטת בר אילן- התכנית ללימודי מגדר 

  • 'Girlhood studies' כל מה שרצינו לדעת על נערות, וכיצד העולם נחווה מנקודת מבטן, מיפוי שיחים בשדה הבינתחומי. סדנא מרוכזת, התכנית לימודי מגדר, תואר שני, שנה שנייה.
  • הנחיית ליווי והובלה של קבוצות, תהליכים ארגוניים וצוותים, מתוך פרקטיקות של 'צמיחה בתוך קשר' ( Self in relation) קורס סדנאי, תואר שני, התכנית ללימודי מגדר. 
  • מתיאוריה לאסטרטגיות פעולה, סדנא המקדמת פרקטיקות של עשייה מגדרית במרחבי חיים שונים ומגוונים- פרקטיקום של תהליכי מגדר בשטח-  סדנא שנתית של ליווי מיזמים שנתיים של סטודנטיות כחלק מחובות סיום תואר שני. 
  • 'חוללות מנהיגותית' (Leader ship efficacy) במבט מגדרי- קורס מרוכז, תואר שני שנה שניה, התכנית ללימודי מגדר.
  • פוליטיקה של תהליכי העצמה- בין פעולה לרטוריקה - קורס בחירה תואר שני. 

 

 2014 – 

  • אוניברסיטת בר אילן - בית הספר לחינוך
  • מחקר איכותני לתלמידי תואר שני
  • מחקר איכותני קורס מתקדם לתלמידי תואר שלישי.

 

2020- 

מחקר איכותני לתלמידי תואר ראשון

מכללת קריית אונו

2016- 

הנחיית קבוצות ותהליכים

המורה כמנחה

נוער בסיכון (סמינר וקורס)

חינוך בלתי פורמלי (סמינר וקורס)

היבטים של עבודה חינוכית עם בני ובנות נוער- סמינר

ילד- משפחה- קהילה

הגוונה ארגונית (MBA)

יסודות הייעוץ והניהול (MBA)

אבחון ארגוני (MBA)

הנגשה ארגונית (MBA)

מכללת לוינסקי תל אביב

2014- 2017 

חקר ההתנסות – ליווי תהליך ההתנסות בהוראה.

מחקר איכותני- סמנריון פרפסקטיבות מחקר, לחרדיות שמשלימות תואר ראשון.  

ניהול מערכות חינוכיות- הסבות להוראה בגיל הרך.

הובלת תהליכים חינוכיים –תואר שני 

היבטים סוציוולוגיים בחינוך- תואר ראשון.

תהליכי למידה - הכיתה כקבוצה- חינוך מיוחד.

פדגוגיות חדשניות – חברתית, ביקורתית, נרטיבית, פמיניסטית.

דילוג לתוכן