קטגוריה: מאמרים אקדמיים

״אני בטוח אהיה מט״בית, גם אימא שלי מט״בית, אולי זה אצלנו הגורל״: זהות תעסוקתית איכותית בקרב נערות אתיופיות בשוק עבודה ממוגדר ומגזיע. סוגיות חברתיות בישראל , 27 , עמ׳ 69-43 .

המאמר מציג ממצאים שעלו במחקר שליווה סדנאות לחיזוק השאיפה התעסוקתית של נערות מן הקהילה האתיופית, ומנסה לבחון באילו תנאים עשויות סדנאות כאלה להיחוות בעולמן כתמיכה

קרא עוד »

איך עוברים מ"לגעת" ל"לדעת" : מעקב אחר עבודת גבולות כביטוי לדיאלוג מגוון של צעירים בקהילת פיק-אפ עם תפיסות "גבריות". מגמות, 52 (2) 45-76.

בשנים האחרונות נפוצות בעולם המערבי קהילות "פיק־אפ" ו"דייטינג" המציעות לגברים קורסים המלמדים איך לחזר אחר נשים. באמצעות קורסים אלו מתפתים גברים צעירים לאשליה שיוכלו להפוך

קרא עוד »

"את לא תוכלי להבין! את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו!" השוואה בין אופני "עשיית זהות" אתנית בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות. סוציולוגיה ישראלית. יז 2, 7-28.

הספרות התיאורטית דנה בביצוע זהות אתנית כדרך לקבל ערך בתוך יחסי כוח. מאמר זה מתאר כיצד נערות מאוכלוסיות מתויגות מבצעות זהות אתנית כמפגן של כוח

קרא עוד »

"התערבות יעילה לקידום עצמאות כלכלית בקרב צעירות". אפשרביטאון לעובד החינוכי- סוציאלי, הכנה לעולם העבודה בתעסוקה של בני נוער וצעירים, עמ' 30- 31

אחת השאלות העיקריות שעולות מתוך המחקרים על נערות באוכלוסיות מתויגות, היא כיצד אפשר לתמוך בהן בקידום עצמן לעצמאות כלכלית, וביתר שאת, באלו תנאים תוכנית התערבות הופכת

קרא עוד »
דילוג לתוכן